• Дарители

Светлина Антонова Трифонова – създател и дарител на Природонаучната музейна сбирка “Към природата с любов” в Бяла черква. Родена на 7 март 1928 година в град Плевен. Израства в семейството на потомствени учители, правнучка е на поп Гавраил (брат на Бачо Киро). През 1946 година Светлина Трифонова завършва класическия отдел на Плевенската девическа гимназия “Анастасия Димитрова”. През 1950 г. завършва биология в Софийския университет “Климент Охридски”. Работи като учителка в Перник, Образцов чифлик (Русенско), в Банкя и София. От 1961 г. до 1983 г. е старши преподавател по биология в Института за детски и начални учители в София. Експонатите за Природонаучната експозиция са събирани в продължение на 60 г. Събирателската и изследователската й дейност продължава и до днес. През 2004 г. Светлина Трифонова изработи и подари на Исторически музей - Бяла черква родословното дърво на Цона Добрева (майката на Бачо Киро). В него тя е отразила пълните родословия на Бачо Киро, братята му – Поп Гавраил Трифонов и Христо Трифонов и сестра му Анка Трифонова.

 

Copyright © Historical museum in Byala Cherkva. All rights reserved. Design by perto