• Къща-музей "Цанко Церковски
  • Къща-музей "Райко Даскалов"
  • Исторически музей
  • Етнографска експозиция
  • Природонаучна експозиция

В родната къща на Цанко Церковски на 16 октомври 1956 г. е открита мемориална експозиция, която проследява живота, обществената дейност и творчеството на поета, както и бита в българското село в края на 19 и началото на 20 век. Тук са представени и документи за създаването и историята на Българския Земеделски Народен Съюз, за един от основоположниците на който се смята Цанко Церковски. Мемориалната експозиция е вълнуващ разказ за живота на поета, за дейността му като учител, издател и редактор, поет и писател, политик и държавник. Тя е приятно съчетание между богата етнографска част, ценен документален и снимков материал, както и лични вещи..  Интерес сред експонатите представляват старата цафала, кавала и цигулката на писателя, както и автентичните мебели в работния му кабинет. Богатата колекция фотографии от всенародния юбилей на поета през 1921г. е свидетелство за народната обич и признателност към неговата личност и дело. И днес приветливата къща с китна градина е съхранила атмосферата на спокойния селски живот. Старият кестен до входа посреща своите гости,  разперил клони над разцъфналата градина.

11im3 11im2 11im3

Къща-музей „Райко Даскалов” е красива двуетажна сграда в центъра на Бяла черква, обявена през 1970 г. за паметник на културата. Била е построена през 1922 година в двора на родната къща на Райко Даскалов. През октомври 1984 година на втория етаж е уредена експозиция за живота и дейността на д-р Райко Даскалов – политически и държавен деец, един от ръководителите на Българския земеделски народен съюз. В четири зали са представени оригинални вещи, снимки и документи,свързани с различни периоди от житейския път на земеделския трибун- от детството и студентските години в Берлин до участието му в правителството на Стамболийски като оглавяващ  няколко  министерства. Специално място е отредено за Войнишкото въстание и Райко Даскалов като главнокомандващ въоръжените сили на Радомирската република. Обзавеждането на работния му кабинет и книгите на немски и френски език са дарение от неговата дъщеря. Фотоси ,документи и отзиви в европейската преса напомнят за трагичните дни след преврата на 9 юни 1923 г. и за подлото убийство на Райко Даскалов  в Прага .

10im2 10im3 10im3

Експозицията в сградата на Историческия музей е открита на 10 май 1976 година по случай 100-годишнината от Априлското въстание. Тя проследява историята на Бяла черква – бита и стопанското минало, архитектурата, икономическото и културно развитие на селището. Автентични архелогически и етнографски материали, книги, документи и множество фотоси свидетелстват за богатата и бурна история на Белочерковския край и за ролята му като просветно и революционно средище през Възраждането. Тук са съхранени и представени и всички материали и документи, свързани с участието на Бяла черква в националноосвободителните борби, четата на поп Харитон и Бачо Киро и героичните сражения в Дряновския манастир през април 1876, посрещането на руските войски и Освобождението на Бяла черква на 6 юли 1877 г., бързото стопанско и културно издигане на селището в края на 19-ти и първите десетилетия на 20-ти век. Специално място в експозицията е отредено за представяне богатата дейност на бележития белочерковски възрожденец Бачо Киро Петров и дейността му като учител, просветител, книжовник, читалищен деец, пътешественик, поет и революционер. На втория етаж  на музея е Художествената -галерия, която разполага с 97 произведения на живописта, графиката и скулптурата.

14im1 14im4 14im4

В централната част на Бяла черква, сгушена сред живописната зеленина на един от най-старите паркове, се намира Етнографската музейна експозиция.Тя е разположена в интересна с архитектурата си сграда, построена през 1912 г., известна сред белочерковци като „старото читалище”. Обичано място, изпълнено с духовност и спомени. Днес тази сграда е приютила богатата духовна и материална култура на селището чрез експозицията, уредена с  даренията на местните хора - прекрасни образци от тъкани, национални носии, шевици и накити, предмети от бита, земеделието и лозарството, занаятчийски пособия и изделия, документи и снимки. Събраното  материално и снимково наследство от 19-ти и 20-ти век оформи чудното съчетание от етнографска експозиция и фотоизложба, които изграждат цялостен „ретропортрет” на града. Етнографската музейна експозиция в Бяла черква е създадена и открита през 2004 г. от Народно читалище „Бачо Киро” в резултат на защитен проект по програма „Живо наследство”  на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

13im1 13im1 13im1

Природонаучната експозиция е открита на 24 май 1985 г. и е единствена по рода си във Великотърновски регион. Изключително богата сбирка от природни образци, която заема втория етаж на бивша училищна сграда. Експозицията е разположена в пет зали на площ от 400 кв.м и фондохранилище. Експонатите са подредени на екологичен принцип в следните екосистеми, образуващи разделите на музейната експозиция: Гора / представена от тревиста, храстова и дървесна растителност, Бозайници и птици с техните гнезда/.

  • Ливади и пасища /представени от трите вида растителност: житни, бобови треви и разнотревие, цветни фотоси на домашни животни и др./.
  • Поле / житни, бобови, маслодайни, захародайни и влакнодайни култури, Полски плевели, Приятели и вредители на полето/.
  • Воден басейн, представен от морска и сладководна флора и фауна.
  • Насекоми / полезни и вредители, Пчеларство и бубарство/.
  • Нежива природа / Минерали, Каменни въглища, Нефт/
12im2 12im2 12im2

Copyright © Historical museum in Byala Cherkva. All rights reserved. Design by perto